Przydatne linki:

  • Wojewódzki urząd pracy w Rzeszowie
  • Europejski fundusz społeczny

Punkt Interwencji Kryzysowej

Strona główna > Punkt Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zgodnie z art. 46 i 47 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U.z 2015r. poz.163 z późn.zm.) realizuje zadania w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej.

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ Z DNIEM 01 LIPCA 2017r. PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ PRZENIESIONY ZOSTAJE DO SIEDZIBY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIELCU UL. ŻEROMSKIEGO 34, 39-300 MIELEC. (POKÓJ NR.1)

Formy interwencji kryzysowej

Interwencja kryzysowa jest umiejętnym wkroczeniem w sytuację osobistą ofiary kryzysu. Rozumiemy ją jako metodę systemowego interdyscyplinarnego, wielowątkowego oddziaływania na osobę w kryzysie, dostarczającą wszechstronnego wsparcia i wielostronnej pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, medycznej, informacyjnej i innej.

Celem interwencji kryzysowej jest spowodowanie odzyskania przez osobę w kryzysie zdolności do samodzielnego pokonania lub złagodzenia objawów reakcji kryzysowej, zapobieżeniu przejściu ostrego kryzysu w stan chroniczny, przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie.

Interwencja kryzysowa, podejmowana w PIK w Mielcu mieszczącym się w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu przy ul. Wyszyńskiego 16, przebiega w formie:

  • kontaktu telefonicznego,
  • bezpośredniego kontaktu w punkcie interwencji kryzysowej,
  • interwencji w miejscu zamieszkania,
  • zapewnienia bezpieczeństwa i schronienia osobie/rodzinie znajdującej się w kryzysie,
  • specjalistycznego poradnictwa, świadczonego przez psychologów i prawników, pełniących dyżury w Punkcie Interwencji Kryzysowej
  • pracy socjalnej z osobą/rodziną znajdującą się w kryzysie.

Działalność związana z interwencją kryzysową jest na bieżąco realizowana przez pracowników PCPR. Każdorazowo w przypadku powzięcia informacji o sytuacjach, wymagających interwencji, związanych np. z narażeniem dobra dziecka lub występującą przemocą w rodzinie czy zaistnieniem zdarzenia losowego, pracownicy PCPR udają się
w środowisko celem rozpoznania i zdiagnozowania ewentualnych zagrożeń. W przypadku stwierdzenia faktów wskazujących na nieprawidłowości, informacja przekazywana jest
do Sądu, Prokuratury lub innych instytucji, których współpraca w rozwiązaniu sytuacji jest wskazana. Pomoc tego rodzaju jest proponowana osobom, które znajdują się w sytuacji zagrożenia życia, bądź bezpieczeństwa ze strony otoczenia lub osobom wymagającym obserwacji ich stanu psychicznego i wyłączenia ich z obciążeń życia codziennego lub uczestnictwa w konflikcie domowym.

Przy Punkcie Interwencji Kryzysowej działa hostel z przeznaczeniem na miejsca noclegowe dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się schronienia do 3 miesięcy.

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

 

Godziny przyjęć specjalistów:

Telefon - (17) 78 00 505

Porady prawne:

 

Poniedziałek 1700 - 1900

Czwartek      1700 - 1900

 

Konsultacje psychologa:

 

Poniedziałek 1400- 1600

Wtorek         1400- 1600 oraz 1700- 1900

Czwartek      1400- 1600

Piątek           1500- 1700